Stichting Inclusief Onderwijs
Laagte Kadijk 146
1018 ZD Amsterdam
tel 06 50661027
fax +31 (0)20 6388166
email: grooff1@hotmail.com


Nieuws


rugzakgeld in passend onderwijs 16 februari 2011
De nieuwe wet Passend Onderwijs kan ook in het voordeel van rugzak kinderen werken. Immers al het geld komt dan bij het samenwerkingsverband terecht van reguliere scholen en speciale scholen. Het is aan de reguliere school en de ouders dan om er voor te zorgen dat er genoeg geld naar de reguliere school en jouw kind gaat. De gedwongen winkelnering van een ambulant begeleider hoeft dan niet meer. Grote valkuilen zijn wel dat het meeste geld naar overhead gaat dan wel naar de speciale school, zoals nu al van het wsns geld ,de oude MOK en MLK school, het meeste naar de Speciale Basisschool gaat en er niets over blijft voor dyslexie en dergelijke op school.DUS OUDERS, ORGANISEER JE VIA DE PLAATSELIJKE WETHOUDER IN DAT SAMENWERKINGSVERBAND EN VRAAG HOE DE GELDEN BESTEED WORDEN.

<< Terug